Kjeld Ole takker af efter 3 år på Advisory Board

Sofie Lyngdorf Sofie Lyngdorf Follow Jun 25, 2024 · 8 mins read
Kjeld Ole takker af efter 3 år på Advisory Board
Share this

Kjeld Ole takker af efter 3 år på Advisory Board

På mange måder har Kjeld Ole været en stor inspiration for foreningen - faktisk var det ham, der fik idéen og tog første spadestik til FDCA i samarbejde med den allerførste bestyrelse. Siden dag 1 har han været en kæmpe støtte ifm. strategiske beslutninger, som fx i det nye partnerskab med itm8. Efter 3 års tro tjeneste vælger han at træde af, hvilket vi stiller fokus på i dette interview.

Vi lægger ud med at lade Kjeld Ole fortælle om foreningens fødsel.

Idéen opstod i forbindelse facilitering af et netværksevent for hold 1 og 2 kort efter hold 2’s hjemsendelse i juni måned 2021. Eventet blev afholdt på Ryes Kaserne i Fredericia, og Kjeld Ole fortæller om en tabletop-øvelse og forskellige talks så der var lidt for enhver smag. Der var en god stemning med gode snakke på tværs af hold 1 og 2 og fagligheden var høj. Han spurgte bagefter, om folk havde lyst til den slags igen, og hvis der var om nogen så ville være med til det praktiske, hvor 5 hænder hurtigt blev rakt op. De 5 hænder viste sig at blive til FDCA’s første bestyrelse, og henover sommeren blev der holdt en god mængde Teams møder. Derefter gik det stærkt for sig, der var appetit på at føre ånden fra Cyberværnepligten videre efter hjemsendelse, der blev lavet udkast til foreningsvedtægter, identificeret relevante personer, som senere blev til Advisory Board, og i oktober 2021 blev den første generalforsamling afholdt. Lidt over en måned senere hostede David og Nichlas det første event for foreningen i nogle små og mørke lokaler i Aarhus for 15 medlemmer – første ’flagship-event’ og den tur til Århus overbeviste om at de her ideer var realistiske.

Så det var oprindeligt din idé at oprette foreningen, hvilket er 3 år siden. Hvilken situation ser du, at foreningen står i nu, og hvordan er det anderledes end det, du havde forestillet dig dengang?

På en måde kan man se ideen til FDCA som et tilfælde af kombinationen af at samle hold 1 og 2, at der var nogen enormt entreprenante alumner der stak hånden i vejret og de/vi i en fælles forståelse ’downloadede’ den ide, der hang i luften der efter mødet på Ryes Kaserne. Og det kunne nemt have taget allemulige andre former – men det blev så til dennehersens spændende hybrid mellem en form for start-up og en soldaterforening som hurtigt fandt en klar funktion i samfundet og for medlemmerne.

En god portion frivilligtimer senere ser jeg, at FDCA står i en særdeles stærk position i forhold til sin alder og størrelse. Foreningen har demonstreret meget tydeligt, at den er i stand til at levere løbende, konkret og meget overbevisende på sit formål. Der er en rigtig flot fastholdelse af medlemmer og der har været en markant stigende deltagelse i foreningens halvårlige flag-ship weekendevents plus et meget højt aktivitetsniveau på en række andre områder. Blandt andet Jule CTFerne, karriereevents med Cyberværnepligten, deltagelse i messer og andre tiltag på uddannelsesområdet fx i samarbejde med CyberSkills bare for at nævne nogle få blandt masser af eksempler. FDCA har også været rugekasse for SagaLabs, der nu er spundet ud som en start-up og fortsat partner til foreningen. Det synes jeg også indikerer en klar styrkeposition, at FDCA har et miljø, hvor den slags initiativer kan gro.

Så har foreningen samtidig fået opbygget et stærkt organisatorisk set-up, der gør at det har været muligt at demonstrere overfor partnere at FDCA allerede har en ret moden governance som sammen med evnen til at levere på kerneformålet gør FDCA til en attraktiv partnerorganisation. Med foreningens partnerskabsstrategi og et realiseret første strategisk partnerskab er der nu så høj grad af sikkerhed om den økonomiske bæredygtighed at der kan lægges endnu mere kraft bag de værdiskabende aktiviteter.

Hvorfor vælger du at træde ned nu, og kan du sige noget om, hvilke tanker, der ligger bag?

Vi har en tidsbegrænsning på Advisory Board på tre år med mulighed for et-årig forlængelse. Formålet med den indretning er, at Advisory Board både kan levere noget kontinuitet i sin støtte til bestyrelsen, men samtidig har en dynamik, hvor der hele tiden kan komme nye kompetencer og udviklingsperspektiver ind og begrænser risikoen for at den strategiske udvikling sander til. Jeg var første person på Advisory Board og synes også det er passende, at jeg så også er med til at praktisere de principper som den første.

Og så er timingen helt ideel, netop fordi vi har nået de her solide milepæle, er kommet i land med en partnerskabsmodel og et første strategisk partnerskab, fuldstændig klar til at tage hul på det næste kapitel frem mod FDCA 2.0. Og så ser jeg det som en oplagt mulighed for at de vigtigste partnere ud over de ressourcer og kapaciteter de kan skubbe ind bag foreningen også får muligheden for at koble det med et personligt investeret engagement via Advisory Board.

Hvad er du mest stolt af, at foreningen har opnået?

Altså det, der begejstrer mig allermest, er ikke nødvendigvis én bestemt bedrift. Jeg synes det er enormt opløftende at se at den her forening har oversat nogle meget noble overordnede og måske lidt abstrakte formål til nogle helt konkrete tiltag, som man så vedholdende og konsekvent udfører i praksis. I al sin enkelhed er det eksempelvis en fire-fem mennesker, der på frivillig basis laver en weekend som giver måske 50 deltagere nye og direkte anvendelige færdigheder og viden som de så kan tage med hjem i en arbejdshverdag og give videre til kollegaer, medstuderende osv. Altså en gratis mangedobling af nogle meget efterspurgte og vigtige kompetencer direkte ud i samfundet. Når man så - som FDCA gør - bliver ved og ved med det, så er der en glædelig logik i hvordan den investering af frivillig tid og engagement ganger op med renters rente.

Jeg er også svært begejstret over det fokus FDCA har etableret sig med. Det er ’hands-on’ defensiv kompetence og kapacitet i konkret praksis der er det som den store indsats handler om. Det ligger i direkte forlængelse af det medlemmerne har med fra Fredericia og bidrager til det som der nok er allermest brug for på cyber området i samfundsregi, nemlig flere og dygtigere mennesker, der aktivt og konkret kan opdage og optrevle cyberangreb og bringe os tilbage til en situation med vand i hanerne strøm i stikkontakten.

Hvad har været din bedste oplevelse med foreningen?

Uha der er godt nok mange gode og sjove oplevelser, og der er opstået nogle rigtigt solide relationer rundt omkring som er med til at gøre sammenhængskraften og bæreevnen meget stærk på den lange bane. I det hele taget har i skabt en behagelig og imødekommende foreningskultur. Så er det også en fantastisk oplevelse, når man giver en hjælpende hånd til sådan et initiativ som FDCA, at se nogle talenter udvikle sig ved at gå ind i idéudviklingen for så at omsætte det til ‘sit eget’ og stemple all-in på ansvar. Det har været en kæmpe fornøjelse at se organisationen og de enkelte talenter blive stærke i processen og at det ligger i dna’et at det skal gives videre til de næste hold, der kommer til.

Hvor ser du foreningen om 5 år

For nu at tage de lidt kontante ting først, så er jeres medlemstal på kernemedlemmer realistisk set tredoblet til mere end 200 og de direkte effekter i giver til industrien vil som følge af antal alene komme til at fylde rigtigt meget i landskabet. Mon ikke også der bliver udviklet nogle nye koncepter og genereret yderligere et par start-ups undervejs i fodsporene på SagaLabs – det ser jeg som et ret realistisk scenarie. Så tror jeg, at jeres reach ud i uddannelsessektoren bliver væsentligt – det er der allerede - og at i takt med at det for alvor rammer ungdomsuddannelserne kommer til at gøre at Cyberværnepligten for endnu flere unge kommer til at fremstå som en endnu mere attraktiv vej ind i en karriere i cyber. Meget mere end i allerede gør nu – altså demonstrerer fremtidsperspektiverne i en cyberværnepligt.

Kan vi få et sidste, godt råd med på vejen til foreningen og/eller dens medlemmer, mens du stadig officielt er i Advisory Board?

Hold fast i jeres gode værdier, bliv ved med at engagere medlemmerne, skab plads til de nye, hold jeres partnerskaber levende og gør masser af brug af jeres Advisory Board – men altså jeg tror i allerede har ret solidt fat i den lange ende hvad det angår.

Har du en sidste kommentar, før vi slutter af?

Tak for turen! Det har været super fedt og har overgået alle mine vildeste tanker om hvad en forbipasserende ide kunne generere. Tak fordi der var nogen der rakte hånden op i Fredericia, og at i tog mig med. Jeg er svært taknemmelig over alt det jeg har lært i processen, og det har været et kæmpe privilegie at være med til at skabe alle de relationer, der er blevet til undervejs, både for mig personligt men endnu mere for alle medlemmerne. Det er så stærkt, at foreningen kan tiltrække medlemmer til events, gang på gang. Det har en stor værdi det i gør.

Fra bestyrelsen og hele foreningen skal der lyde en kæmpe tak til Kjeld Ole for hans engagement og hårde arbejde, som har været unikt bidragende til, at FDCA ser ud, som det gør i dag. Vi glæder os til det næste kapitel, og håber, at han fortsat vil følge med, omend nu mere på sidelinjen.

Sofie Lyngdorf
Written by Sofie Lyngdorf