fdca,

2023 for Foreningen for Danske Cyber Alumner

Christian Henriksen Christian Henriksen Follow Dec 26, 2023 · 6 mins read
2023 for Foreningen for Danske Cyber Alumner
Share this

2023 - Foreningen for Danske Cyber Alumner

2023 har været et betydningsfuldt år for FDCA, og vi er utroligt glade for den varme modtagelse og støtte, foreningen har fået i samfundet, fra virksomheder og fra vores advisory board - tak! Året har været præget af flere milepæle, der har styrket vores medlemmer og interesse i samfundet, særligt med fokus på at udvikle kompetencer og robusthed inden for cybersikkerhed.

I år har vi budt velkommen til to nye hold af cyberværnepligtige, og alle har tydeligt bidraget til både foreningen og det civile samfund. Vi er utroligt glade for deres engagement, og ønsker dem varmt velkommen.

Desuden har foreningen introduceret et støttemedlemskab, der giver talenter og ildsjæle mulighed for at blive en del af FDCA. Dog forudsætter dette medlemskab, at man kender et eksisterende medlem i foreningen, som kan “vouch” for ens optagelse.

Ny bestyrelse

FDCA har også dannet en ny bestyrelse, og vi byder varmt velkommen til Sofie Lyngdorf og Casper Damgaard. Sofie har overtaget ansvaret for vores sociale medieplatforme og engagerer sig aktivt i at styrke interessen blandt foreningens medlemmer. Casper, der tidligere var en del af hold 6 i Cyberværnepligten, bidrager aktivt til bestyrelsens arbejde gennem sin nære forbindelse til Forsvaret og sit engagement i at varetage medlemmernes interesser. Velkommen til jer begge!

Desuden blev den nuværende formand, Christian Henriksen, genvalgt som formand og ser frem til at sætte fart på med den nye strategi og målsætning for FDCA i de kommende to år.

Fremtiden for SagaLabs

SagaLabs har haft fart på I 2023, og der er blevet holdt adskillige arrangementer for hhv. FDCA, men også samfundets virksomheder. I løbet af 2023 har foreningen afholdt de to største SagaLabs-arrangementer i FDCAs historie, hvor vi har haft fornøjelsen af mange spændende talere, herunder Jens Myrup, Lars Blomgaard fra DSV, Thomas Thomasen fra CrowdStrike, Bertram fra OSINTer, og mange flere. Disse begivenheder har været præget af avanceret red-teaming, incident response og threat hunting, og vi er dybt taknemmelige for de undervisere, der har været med til at gøre det til en succes.

SagaLabs Logo

På baggrund af varetagelse af medlemmernes interesse og ånd, så har FDCAs medlemmer og bestyrelse valgt, at SagaLabs skal forankres i en selvstændig juridisk enhed, uafhængigt af FDCA. Det kommer ikke til at skabe de store forandringer - der vil stadig blive afholdt de samme SagaLabs events, og medlemmerne vil stadig have adgang til platformen. Vi glæder os til at se, hvordan det symbiotiske forhold i 2024 mellem de to juridiske enheder kommer til at spille hinanden gode.

Ramt af Ransomware

I november blev FDCAs interne intranet ramt af ransomware af typen C3RB3R på grund af en ikke-opdateret Confluence, hvilket resulterede i kryptering af alle vores data. Heldigvis har medlemmerne af foreningen erfaring med at håndtere denne type angreb, så containment, remediation og recovery blev hurtigt iværksat, og alle data blev genoprettet. Denne hændelse er interessant, da den understreger, at selvom man tror, man har styr på sine processer, kan selv den mindste fejl have betydelige konsekvenser. Dette bekræfter igen vores betydning i samfundet. Hele hændelsen har vi selvfølgelig skrevet en blogpost omkring, og du kan læse mere om denne hændelse her: https://fdca.dk/incident_response/C3RB3R-ransomware/

Når det kommer til blogindlæg, har FDCA udgivet 17 indlæg i løbet af 2023, og vi er yderst glade for de bidrag, som vores foreningsmedlemmer leverer. Det er fascinerende at følge udviklingen og faglige fremskridt hos vores medlemmer.

Sociale medier og communities

På de sociale medier oplever FDCA også en betydelig vækst og har nået en milepæl med over 1.000 følgere på LinkedIn, nærmere bestemt 1.160 følgere. Vi er dybt taknemmelige for, at så mange har valgt at følge med i vores forening og vores aktiviteter. Det værdsætter vi meget, og I kan se frem til spændende indhold fra Sofie og hendes hold i 2024.

I løbet af 2023 har FDCA’s medlemmer aktivt deltaget i adskillige community-arrangementer, herunder BSides CPH, De Danske Cybermesterskaber, OWASP Aarhus og CPH, CitySec og Cyberskills. Disse begivenheder har alle haft betydelig indflydelse på det danske cybersikkerhedscommunity, og vi støtter fuldt ud op om dem!

FDCA og dets medlemmer har haft den privilegerede mulighed for at deltage i forskellige forskningsprojekter og specialestudier. Disse projekter har til formål at undersøge, hvilken indflydelse Cyberværnepligten har haft på samfundet. Vi ser frem til at læse afhandlingen, som forventes færdiggjort i 2024.

FDCAs JuleCTF

Som det sidste store arrangement inden vi træder ind i 2024, er det værd at fremhæve FDCAs årlige JuleCTF, der har tiltrukket og udfordret omkring 300 deltagere gennem alle 24 dage i december. Deltagerne har virkelig givet den gas og været klar kl. 08:00, når dagens opgave blev udgivet.

FDCA JuleCTF

Vi er dybt taknemmelige for den fantastiske opbakning og støtte, vi har modtaget, og ser frem til at byde jer velkommen igen i 2024. Det er særligt værd at nævne, at denne CTF er skabt gennem frivillig indsats, og hovedarrangøren er en af de passionerede ildsjæle, vi har i FDCA - tusind tak, Roos, Cyberskills og alle deltagende.

Et smugkig på 2024

Efter at have diskuteret et positivt 2023, lad os nu dykke ned i tankerne om et spektakulært 2024.

En af de aktuelle målsætninger i FDCA er at intensivere vores indsats for at støtte rekrutteringen til Cyberværnepligten. Denne ekstraordinære uddannelse har betydelig indvirkning og betydning i samfundet. Desværre er der ikke så mange, der er klar over dens eksistens, og derfor ønsker vi at bidrage til at udbrede kendskabet til den. Hvis du er interesseret i at lære mere om denne uddannelse, opfordrer vi dig til at besøge https://cvpl.dk/.

Vi har tænkt os, at deltage i forskellige arrangementer afholdt af gymnasier og erhvervsskoler, med formålet om rekruttering og udbredelse af CVPL. Vi vil tage kontakt til vores tidligere skoler, og afholde oplæg som forhåbenligt kan skabe en gnist i de unge mennesker.

Ydermere, så ønsker vi yderligere aktivering af FDCAs medlemmer, og det skal afspejles i at der er endnu flere deltagende til vores arrangementer, herunder julefrokoster, netværksarrangementer og selvfølgelige SagaLabs.

Vi har også planlagt en række andre spændende initiativer, herunder workshops om CV-skrivning, håndtering af udfordrende jobsamtaler, uddannelsesrådgivning og meget mere.

Det unikke ved FDCA er, at det drives fuldstændig af frivillige, hvilket skaber en konstant strøm af spontane ideer og udvikling. Vi vil gerne takke alle FDCA’s medlemmer for deres støtte til foreningen.

Vi ser utroligt meget frem til 2024 og ønsker jer alle et fantastisk nytår.

Vi ses i 2024.

Christian Henriksen
Written by Christian Henriksen