Om Foreningen for Danske Cyber Alumner

FDCA er en forkortelse for Foreningen for Danske Cyber Alumner.

Foreningens formål er:

Bidrage til Danmarks og Rigsfællesskabets modstandsdygtighed overfor Cyber-trusler. Udvikle medlemmernes viden, færdigheder og kompetencer inden for Cyber- og IT-sikkerhed. Karriererådgivning og eksponering for virksomheder. Fastholde og fremme kammeratskab på tværs af hjemsendte Cyberværnepligtshold.

For at fremme ovenstående formål, så hjælper foreningen med at afholde sociale og faglige arrangementer, samt hjælp til finansering af diverse certificeringer, både med formål at fremme ‘soft-skills’, men også tekniske kompetencer.

Foreningen er altså er fællesskab, hvis formål er at hjælpe alumner der er færdige med deres cyberværnepligt.

Hvorfor er FDCA oprettet?

Efter vi (første bestyrelse) selv havde færdiggjort vores værnepligt, så savnede vi et centralt holdepunkt hvori man kunne dyrke cyberværnepligtens unikke fællesskab og bygge videre på de egenskaber, som man havde tilegnet sig over de sidste 10 måneder. FDCA blev derfor oprettet både for at dyrke kammeratskabet, men også fordi der blev set et potentiale i at skabe et centralt samlepunkt, hvor der blandt andet tilbydes kompetence- og karriereudvikling.

På nuværende tidspunkt består bestyrelsen af 6 ildsjæle der driver foreningen i samarbejde med et bredt udvalg af foreningens medlemmer.

Hvad laver man i FDCA?

Foreningen blev oprettet i September 2021. Siden da har vi holdt en række arrangementer, herunder bl.a. SagaLabs. SagaLabs er et Purple-teaming event med fokus på threathunting i samarbejde med David Clayton (Elastic) og Nichlas Falk (Mandiant). David og Nichlas leder og underviser hhv. blue og red team på øvelsen. SagaLabs afholdes to gange årligt, og er med til at udvide vores medlemmers “hands-on” erfaring.

Foreningen har derudover afholdt et online CTF-event, deltaget i OWASP foredrag og haft forskellige sociale sammenkomster. Selvom det sociale aspekt vægtes højt ved samtlige arrangementer, så går foreningens medlemmer altid hjem med viden eller erfaring, som kan bruges direkte i deres arbejde eller uddannelse.

Hvor vil foreningen hen?

Vores målsætninger viser, at foreningen har nogle ret seriøst ambitioner, og det er dem, som vi skal ud at jage nu. Det kan dog selvfølgelig være svært at definere og måle på hvordan og hvornår vi gør hele Rigsfællesskabet mere sikkert. Vi er af den overbevisning, at hvis vi fortsætter med at hverve en masse alumner og kan tilbyde dem kvalificeret ”state of the art” kompetence- og karriereudvikling, så skal vi helt sikkert nok lykkes. Helt specifikt bruger vi nu blandt andet meget energi på at få stablet nogle varige samarbejder op med forskellige virksomheder. Vi mener, at eksterne samarbejdspartnere er essentielle for at accelerere vores vej mod vores overordnede visioner, men også at vi har en masse ekspertise, som vi kan dele ud af. Derudover har vi en masse spændende arrangementer i pipelinen, som vi glæder os meget til at kunne fortælle mere om.

Overordnet så har foreningen 4 strategiske mål som der arbejdes indenfor:

  • Opbyggelse af et stærkt relationelt netværk
  • Kompetenceudvikling af foreningens medlemmer
  • Karriereudvikling og rådgivning af foreningens medlemmer
  • Samfundspåvirkning

Hvert mål har en eller flere “spor”-ansvarlige, og kan læses under “personerne bag”.

Forudsætninger for at kunne blive medlem

Det er en forudsætning at man skal have gennemført Forsvarets Cyberværnepligt for at kunne blive medlem af Foreningen for Danske Cyber Alumner.

Dog vil det være muligt at tilmelde sig som støttemedlem. Kontakt [email protected] eller en af personerne i bestyrelsen for at høre mere om den mulighed.

Personerne bag

Christian Henriksen, Bestyrelsesformand
Christian bidrager til sporet omkring samfundspåvirkning. Han er også hovedansvarlig for kontakt med samarbejdspartnere og støttemedlemmer.
Sofie Lyngdorf, Bestyrelsesmedlem
Sofie har ansvaret for vores sociale medieplatforme og engagerer sig aktivt i at styrke interessen blandt foreningens medlemmer.
Emil Schmidth Nielsen, Bestyrelsesmedlem
Emil er foreningens kasserer, og arbejder til dagligt som Network Engineer hos Norlys.
Martin Anqvist, Bestyrelsesmedlem
Martin er medansvarlig på sporet vedrørende kompetenceudvikling af medlemmerne. Martin medvirker også som sekretær på møder.
Gustav Ask Larsen, Bestyrelsesmedlem
Gustav er næstformand, og ansvarlig for at styrke foreningens interesse og påvirkning i samfundet.
Casper Noah Damgaard Christensen, Bestyrelsesmedlem
Casper, som var en del af hold 6 i CVPL, bidrager aktivt til bestyrelsens arbejde gennem sin nære forbindelse til Forsvaret og sit engagement i at varetage medlemmernes interesser.

Advisory Board

Astrid Gufler
Astrid hjælper foreningen med hendes super høje faglige niveau indenfor relationsskabelse, funding og altid gode humør. Astrid har tidligere arbejdet ved Center for Cybersikkerhed, så hun er super skarp indenfor denne branche.
David Thejl-Clayton
David er hjernen bag SagaLabs konceptet, og har en kæmpe passion for Open-source, Cyber Threat Intelligence og hjælper forskellige communities. Med Davids store erfaring indenfor cyber-feltet, giver han kæmpe værdi for foreningen.
Gorm Grosen Christiansen
Gorm har en umenneskelig evne til at "tegne" langsigtede strategier og udvikle organisationer, og er med til at sætte præg på, hvor foreningen skal hen i fremtiden. Gorm har store mængder af erfaring i denne branche, og derfor er det også naturligt at han sidder på advisory boardet.
Kjeld Ole Nielsen
Kjeld Ole er har været en af de primære årsager til, at foreningen er hvor den er i dag. Han drive for foreningen gør, at vi har fået skabt relationer i forskellige sektorer, og dermed får påvirket samfundet i en meget høj grad. Kjeld Ole har adskillige imponerende erfaringer i denne branche.
Nichlas Falk
Nichlas er foreningens guru indenfor red-teaming og infrastruktur. Han er manden bag alle de angreb som findes i SagaLabs, og bidrager især til undervisning af det enkelte medlem. Nichlas kom i 2022 på Berlingske Talent 100, og arbejder til dagligt med forskellige offensive operationer - derfor er FDCA super glade for at have ham med på holdet.