spotlight,

Spotlight - Gorm Christiansen

Gustav Ask Larsen Gustav Ask Larsen Follow Jan 08, 2023 · 2 mins read
Spotlight - Gorm Christiansen
Share this

Spotlight - Gorm Christiansen

Her præsenterer vi andet post i en serie af opslag, hvor vi sætter fokus på det advisory board, der hjælper foreningen med at nå sine mål. Første post omhandlede Astrid Gufler og denne uge sætter vi Gorm Christiansen i fokus. Gorm arbejder til dagligt som sikkerhedsrådgiver hos Globeteam og hjælper bla. virksomheder med at imødekomme det hastigt udviklende trusselsbillede indenfor cybersikkerhed. Gorms karriere har blandt andet også involveret flere år ved PET.

Vi spurgte Gorm om, hvad han ser af større udfordringer for cybersikkerheden i de kommende år.

Der er en tendens til at oversætte ‘Cyber’ til ‘IT-Afdeling’. Det er en generel udfordring, når man tænker på, at det er hele forretningen, der er i gang med at digitalisere. Dermed arbejder vi med forretningsrisici og ikke alene it-tekniske risici. Trusselsudviklingen fortæller os, at vi ikke, hverken nu eller for fremtiden, kan anskue cyber isoleret set. Vi står overfor en hybrid trusselsudvikling, hvor modstanderne potentielt tager hele ‘værktøjskassen’ i anvendelse. Behovet for en samordnet styringsmodel på tværs af fysiske, personalemæssige og it-tekniske sikringsforanstaltninger er derfor en nødvendighed - kun derved kan organisationer imødegå den hastige trusselsudvikling.

Det tyder altså på, at der ifølge Gorm er et mangel på ledelsesoverblik og samtænkning af styringsmodeller - og at ressourcerne således bliver brugt forkert. Men hvad betyder det så for det generelle niveau af cybersikkerhed i landet?

Sikkerheden er ikke der, hvor den bør være. Vi skal adressere den helt store problemstilling; nemlig at vi mangler talent. Det ligger til grund for, at jeg er meget motiveret for at hjælpe denne her forening.

Og talentudvikling er netop et af FDCA’s største fokusområder. Lad os høre lidt mere om, hvorfor Gorm har valgt at tilslutte sig FDCA’s advisory board.

Jeg synes det er meningsfyldt. Det er her hvor jeg viderefører min samfundspligt. Jeg har fundet mig en forening jeg gerne vil vokse stor. Ikke stor for bare at blive stor, men stor for at gøre en forskel og for at hjælpe medlemmerne med at gøre en forskel for samfundet.

Gorm har været med fra starten af foreningens strategiudvikling, hvor han konstant kommer med gode indspil og formår konstruktivt at udfordre foreningens medlemmer og bestyrelse. Med et fokus på ikke at diktere, men snarere at inspirere, er Gorm derfor en nøglespiller for FDCAs samlede udvikling af DNA og strategi. Vi sætter stor pris på at have Gorm med på holdet og vi glæder os over hans store engagement for vores foretagende.

Gustav Ask Larsen
Written by Gustav Ask Larsen