spotlight,

Spotlight - Kjeld Ole Nielsen

Gustav Ask Larsen Gustav Ask Larsen Follow Jun 18, 2023 · 4 mins read
Spotlight - Kjeld Ole Nielsen
Share this

Spotlight - Kjeld Ole Nielsen

Vi vil nu bringe endnu et post i vores serie om FDCA’s advisory board. I dette interview vil vi forsøge at komme lidt nærmere på Kjeld Ole.

Hvad laver du til dagligt?

Jeg arbejder i Nationalbankens risikostyringsfunktion, som er second line of defense for ikke finansielle risici, hvor modstandsdygtighed overfor cyber-risici er en helt naturlig og vigtig del af det vi arbejder med.

Men du bruger også tid på cyber-sikkerhed udenfor arbejdstiden?

Det er rigtigt, sammen med Frederik Helweg-Larsen har jeg en årrække hjulpet til med at facilitere et netværk for kolleger, der primært beskæftiger sig med kritisk infrastruktur i forskellige senior-roller. Ud over selve arbejdet med gensidigt at løfte vores vidensniveau i netværkssammenhæng har en udløber af den indsats været at vi fast underviser på Cyber-værnepligtens afsluttende del med en uddannelsesdag i krydsfeltet mellem cyber-resiliens og kritisk infrastruktur. Og så har jeg de seneste år haft fornøjelsen af at hjælpe til med udviklingen af FDCA som medlem af Advisory Board.

Hvad er dit perspektiv på cyber-værnepligten - er den en success?

Fra min udkigspost er der ikke nogen tvivl om at cyber-værnepligten leverer meget konkret og betydelig værdi til professionen og dermed til samfundet.

Uddannelsen er rigtigt godt skruet sammen og har et fokus på de praktiske færdigheder og kompetencer som er væsentlige i selve implementeringen af sikkerhed. Værnepligtsforløbet er kompakt med betydelig læring på kort tid. Det er i sig selv en solid bedrift. Samtidig har der været et skarpt blik på løbende at optimere uddannelsen fra hold til hold i løbet af pilot-perioden, så set lidt udefra er der dermed også på kort tid opbygget en meget værdifuld læring om selve det at uddanne til professionen.

Jeg vil egentlig også gerne fremhæve som en stor kvalitet, at vi fra de værnepligtige på hvert af holdene - som vi jo møder på de uddannelsesdage, som vi faciliterer - bliver mødt med en rigtig positiv ‘ånd’ i form af kvalificeret begejstring for faget og rigtig god forståelse for de bredere sammenhænge på organisations og samfundsniveau som ‘håndværket’ er indlejret i. I min optik er det en stor ekstra bonus, at cyber-værnepligten ud over det der kan måles og vejes også kultiverer et sundt ambassadørskab for god cyber- og it-sikkerhed.

Pilot-perioden har vist en masse åbenlyse potentialer i cyber-værnepligten i forhold til det der kommer efter. I rammen af FDCA har i allerede demonstreret nogle af konturerne ved at understøtte fortsat uddannelse, træning og brobygning til de funktioner de tidligere værnepligtige kan finde vej til - hvad enten det er videreuddannelse eller direkte mod beskæftigelse i professionen. Det er allerede gået ret stærkt, og jeg ser et yderligt stort potentiale i, at de veje man kan gå med en cyber-værnepligt i bagagen fremadrettet bliver tydeligere i tæt samspil med udvikling af uddannelsesmulighederne i og udenfor Forsvaret og i relation til udvikling af de funktionsmuligheder, der er som nybagt FDCA’er.

Nu peger du flere gange på FDCA i sammenhæng med Cyber-værnepligten, kan du uddybe hvad du mener med det?

Det kommer ret godt til udtryk på cyber-værnepligtens egen hjemmeside cvpl.dk, der har en side om og link til FDCA. Hvis nu for eksempel jeg var i gang med at orientere mig i forhold til en værnepligtsuddannelse, og i den forbindelse besøgte cvpl.dk, så ville jeg helt klart medregne muligheden for at blive medlem af FDCA som en positiv ekstra feature ved netop cyber-værnepligten.

Jeg synes også FDCA er god til at inkludere de kommende medlemmer allerede i løbet af værnepligten, eksempelvis ved at invitere med til træningsweekender. Det tror jeg er en motiverende faktor både for selve værnepligten, men også for at videreuddanne sig eller beskæftige sig inden for cyber efter hjemsendelse.

Det er et fast indslag i vores spotlights, at spørge om, hvad der får vores Advisory Board medlemmer til at bruge frivillig tid på FDCA

I har et nobelt og meningsfuldt formål, og det vil jeg gerne støtte op om.

Det er jo velkendt, at der er et kompetencegab indenfor cyber-professionen, og at prognoserne for at lukke det ikke er alt for gunstige. I det lys er det en fornøjelse at få lov til at hjælpe til med at gøre noget helt konkret ved problemet i den skala vi nu engang har mulighed for det. Det gælder både for ambassadør indsatsen; men også for helt praktisk i at styrke kompetencerne ved at dygtiggøre flere varme cyber-hænder. Det har været rigtigt motiverende at se foreningen blive bæredygtig og i bedste pionerånd etablere en ret imponerende kapabilitet i forhold til størrelsen på kort tid, og det vil være en fornøjelse at se indsatsen skalere.

Og som med alt frivilligt tror jeg at en stor del af den lyst der driver værket ligger i det gode selskab, og det karakteriserer i høj grad at FDCA og folkene omkring.

Gustav Ask Larsen
Written by Gustav Ask Larsen